Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006

3 August 2014 / Legislație

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006

privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE)  nr. 3820/85 al Consiliului. AICI

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular