Atestate auto

Centrul de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere Top Level Auto oferă și organizează cursuri pentru următoarele atestate auto:

 

Atestat șoferi marfă - CPC Marfă

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Chitanță, 67 lei- taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;
 • Cerere de înscriere.

Condiții de înscriere

 • Sunt conducătorii auto titulari ai permisului de conducere categoria C1, C1E, C sau CE dobândită înainte de data de 09.09.2009 sau după această dată au dobânditt un certificat de calificare profesională iniţială - CPI care va expira.

Cursuri

 • Durata cursului: 5 zile (35 de ore)

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 30 de întrebări şi minim 21 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.
 •  
 • Întrebari conducători auto transport marfă: aici

 

Atestat șoferi persoane - CPC Persoane

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Chitanță, 67 lei- taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;
 • Cerere de înscriere.

Condiții de înscriere

 • CPC - Sunt conducătorii auto titulari ai permisului de conducere categoria D1, D1E, D sau DE dobândită înainte de data de 09.09.2008 sau după această dată au dobândit un certificat de calificare profesională iniţială - CPI care va expira.

Cursuri

Durata cursului: 5 zile (35 de ore)

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 30 de întrebări şi minim 21 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.
 •  
 • Întrebari conducători auto transport marfă: aici

 

Manageri de transport marfă

Acte necesare

 • Cerere de înscriere;
 • Copie carte de identitate;
 • Copie diplomă de studii SAU
 • Certificatului de competență profesională a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier de marfă valabil;
 • Cerificat de cazier judiciar, în original, fără înscrisuri în cazier;
 • Chitanță, 67 lei- taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;

Condiții de înscriere

 • Pentru a putea fi înscris la cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru persoană desemnată care să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de marfă, candidatul trebuie să deţină o diplomă de studii de minim 12 clase, fără bacalaureat.

Cursuri

Durata cursului:

- pregătire profesională inițială: 15 zile de curs (90 de ore)

-pregătire profesională periodică: 5 zile de curs (30 de ore)

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări cu minim 70 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.

Probă scrisă: un studiu de caz cu 20 întrebări cu minim 10 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.

 • Întrebări Manager de Transport Marfă: aici
 • Exemple ARR Studii de Caz Manager de Transport cu răspuns: aici

Atestat șoferi A.D.R. - Mărfuri periculoase

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Chitanță, 67 lei- taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;
 • Cerere de înscriere.

Condiții de înscriere

 • Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţiale sau recapitulative, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una din categoriile de vehicule "B, BE, C1, C1E, C, CE."
 • Cursurile de pregătire iniţiale sau recapitulative se prezintă sub forma unor cursuri de bază, şi dacă este necesar, de specializare.

Cursuri

Durata cursului: 

 • Curs de bază (transport de mărfuri periculoase în colete) - 18 ore
 • Curs de specializare pentru transportul în cisterne - 12 ore
 • Curs de specializare pentru transportul de mărfuri şi obiecte aparţinând clasei 1 - 8 ore

Examinare

Proba teoretică care se susţine pe calculator:

 • Probă curs de bază: test grilă cu 30 de întrebări cu minim 21 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.
 • Probă specializarea cisterne: test grilă cu 20 de întrebări cu minim 14 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.
 • Probă specializarea clasa 1:   test grilă cu 20 de întrebări cu minim 14 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.


 • Întrebări conducători auto transport mărfuri periculoase aici
 • Transport rutier de mărfuri periculoase Acord ADR 2015 - vol. I: aici
 • Transport rutier de mărfuri periculoase Acord ADR 2015 - vol. II: aici
 • Transport rutier de mărfuri periculoase Acord ADR 2013 - vol. I: aici
 • Transport rutier de mărfuri periculoase Acord ADR 2013 - vol. II: aici

 

Atestat șoferi marfă Agabaritic

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Chitanță, 67 lei - taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;
 • Cerere de înscriere.

Condiții de înscriere

 • Conducătorii auto trebuie să fie titulari ai permisului de conducere corespunzător, respectiv să deţină categoria "E" şi atestat transport mărfuri generale.

Cursuri

Durata cursului: 2 zile (12 de ore)

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 20 de întrebări şi minim 14 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.
 • Întrebari conducători auto transport agabaritic: aici

 

Atestat șoferi închiriere

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere (românesc);
 • Copie diplomă de studii (minim 8 clase);
 • Cazier judiciar; (valabil 6 luni)
 • Cazier auto; (valabil 30 de zile)
 • Cerere de înscriere;
 • Aviz medical şi psihologic eliberat de către o unitate autorizată de Ministerul Transporturilor în Siguranţa Circulaţiei;
 • Chitanţă de 67 lei (taxă de examinare) achitată la Poşta Română în contul Autorității Rutiere Române - A.R.R. Agenţia Iaşi deschis la Trezoreria Iaşi, Cont: RO92TREZ406501701X020597 ; Cod Fiscal: 23817055

Condiții de înscriere

 • Vârsta minimă 21 de ani;
 • Minim 2 ani vechime permis de conducere categoria "B";

​Să nu aibă înscrisuri în ”Cazierul Judiciar”;

 • Să nu fi avut suspendat permisul de conducere în ultimile 12 luni pentru consum de alcool, stupefiante, droguri, accident cu victime, etc.

Cursuri

Durata cursului:

 • Autorizare: 5 zile de curs (30 de ore)

Examinare

Examenul teoretic pentru Viză/Autorizare cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 20 de întrebări cu minim 14 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.

Atestat șoferi taxi

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere (românesc);
 • Copie diplomă de studii (minim 8 clase);
 • Cazier judiciar; (valabil 6 luni)
 • Cazier auto; (valabil 30 de zile)
 • Cerere de înscriere;
 • Aviz medical şi psihologic eliberat de către o unitate autorizată de Ministerul Transporturilor în Siguranţa Circulaţiei;
 • Chitanţă de 67 lei (taxă de examinare) achitată la Poşta Română în contul Autorității Rutiere Române - A.R.R. Agenţia Iaşi deschis la Trezoreria Iaşi, Cont: RO92TREZ406501701X020597 ; Cod Fiscal: 23817055

Condiții de înscriere

 • Vârsta minimă 21 de ani;
 • Minim 2 ani vechime permis de conducere categoria "B";

​Să nu aibă înscrisuri în ”Cazierul Judiciar”;

 • Să nu fi avut suspendat permisul de conducere în ultimile 12 luni pentru consum de alcool, stupefiante, droguri, accident cu victime, etc.

Cursuri

Durata cursului:

 • Autorizare: 5 zile de curs (30 de ore)
 • Viză taxi: 1 zi de curs

 

Examinare

Examenul teoretic pentru Viză/Autorizare cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 20 de întrebări cu minim 14 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.
 •  
 • Întrebari conducători auto transport taxi: aici

 

Atestat șoferi marfă - CPI Marfă

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Chitanță, 67 lei- taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;
 • Cerere de înscriere.

Condiții de înscriere

 • Sunt conducătorii auto titulari ai permisului de conducere categoria C1, C1E, C sau CE dobândită după data de 09.09.2009 şi care nu au mai dobândit un atestat transport marfă CPI  până în prezent. CPI - (certificat de calificare profesională iniţială)

Cursuri

Durata cursului: 1 zi de curs

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 100 de întrebări cu minim 70 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS pentru a susţine următoarea probă;
 • Probă scrisă: test cu 20 de întrebări (studiu de caz) cu minim 14 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS la proba teoretică;

Probă practică: examen practic (conducere autovehicul în afara localităţii).

 • Întrebari conducători auto transport marfă: aici
 • Exemple ARR - Studii de Caz CPI cu răspuns: aici

 

Atestat șoferi persoane - CPI Persoane

Acte necesare

 • Copie carte de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Chitanță, 67 lei- taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR;
 • Cerere de înscriere.

Condiții de înscriere

 • Sunt conducătorii auto titulari ai permisului de conducere categoria D1, D1E, D sau DE dobândită după data de 09.09.2008 şi care nu au mai dobândit un atestat transport persoane CPI  până în prezent. CPI - (certificat de calificare profesională iniţială)

Cursuri

Durata cursului: 1 zi de curs

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă pe calculator: test grilă cu 100 de întrebări cu minim 70 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS pentru a susţine următoarea probă;
 • Probă scrisă: test cu 20 de întrebări (studiu de caz) cu minim 14 de răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS la proba teoretică;

Probă practică: examenul practic (conducere autovehicul în afara localităţii).

 • Întrebari conducători auto transport persoane: aici
 • Exemple ARR - Studii de Caz CPI cu răspuns: aici
 •  

Manageri de transport taxi si inchiriere

Acte necesare

 • Cerere de înscriere;
 • Copie carte de identitate;
 • Copie diplomă de studii SAU
 • Certificatului de competență profesională a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier de persoane valabil;
 • Cerificat de cazier judiciar, în original, fără înscrisuri în cazier;
 • Chitanță, 67 lei - taxă de examinare, achitată la Poștă în contul agenției ARR.

Condiții de înscriere

 • Pentru a putea fi înscris la cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru persoană desemnată care să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de TAXI & ÎNCHIRIERE (manager de transport), candidatul trebuie să deţină o diplomă de studii de minim 12 clase (fară bacalaureat - certificat de absolvire a liceului).

Cursuri

Durata cursului:

- pregătire profesională inițială: 5 zile de curs (30 de ore)

Examinare

Examenul teoretic cuprinde:

 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări cu minim 42 răspunsuri corecte pentru a fi declarat ADMIS.

Întrebări Manager de Transport TAXI & ÎNCHIRIERE: aici